1

CURĂȚAREA ÎN PROFUNZIME A PAVAJULUI PLACAT

Diluați detergentul acid  DETERG-A cu o cantitate de apă proporțională cu impuritățile și depunerile de pe suprafață, de obicei 1 kg de DETERG-A diluat în 4 l de apă.

Vărsați soluția pe suprafață, distribuind-o cu o lamă pentru lichide.

Așteptați 15 minute pentru reacția acidă, spumantă. Clătiți cu apă din abundență și așteptați uscarea completă înainte de a trece la următoarele faze.

2

PREGĂTIREA ROSTURILOR DE MIȘCARE

EFECTUAȚI DOAR DACĂ ESTE NECESAR
Efectuați o verificare cu o bandă adezivă de tipul “bandă de hârtie” în corespondență cu rosturile de mișcare (doar între plăci și coronament din piatră naturală, între pavaje și plintă sau între porțiuni ale pavajului placat).

3

SIGILAREA ROSTURILOR DE MIȘCARE

EFECTUAȚI DOAR DACĂ ESTE NECESAR
Sigilați rosturile de mișcare pregătite conform indicațiilor de la punctul 2, cu sigilantul poliuretanic în cartuș extrudabil PROTECH FLEX, după introducerea în articulație a cordonului din polietilenă expandată FILTENE FONDOGIUNTO 10 și aplicarea pe pereții articulației a primer-ului corespunzător PROTECH FLEX PRIMER.

4

PREGĂTIREA TENCUIELII SPECIALE IMPERMEABILĂ , BICOMPONENT

EFECTUAȚI DOAR DACĂ ESTE NECESAR
Operațiunile de curățare și pregătire descrise mai sus pot evidenția eventuale suprafețe neregulate ale pavajului, cum ar fi fisuri, tencuială lipsă sau slăbită, etc..

Acoperiți-le cu tencuiala specifică impermeabilă STUCCO BALCONY.

Pentru pregătire, uniți componentul A (praf) cu cantitatea necesară din componentul B (lichid), pentru obținerea consistenței dorite; amestecați până la fund pentru a obține o pastă omogenă, fără granule.

5

APICAREA STRATULUI SPECIAL IMPERMEABIL , BICOMPONENTE

Puneți în operă STUCCO BALCONY utilizând o  spatulă metalică sau cu mâna cu mănușă, acordând mare atenție la plintă, pragurile ușilor și ferestrelor, eventuale porozități, fisuri sau discontinuități, pentru ca acoperirea să fie corectă.

NB: Produsul are o adeziune puternică la suport. La terminarea operațiunilor tencuire se recomandă să procedați imediat la spălarea ancadramentelor, utilizând un burete ud.

6

TURNAREA SOLUȚIEI *

Pentru duritatea corectă a acoperirilor descrise mai sus, aplicați soluția izolatoare transparentă non-peliculară, hidrofugă  PROTECH BALCONY, turnând produsul pe suprafețele de tratat.

NB: Nu aplicați produsul în condiții de ploaie iminentă, care ar putea prejudicia eficacitatea și nu aplicați imediat după o ploaie torențială. Așteptați ca suprafețele să se usuce.

7

APLICAREA SOLUȚIEI

După ce acoperirile descrise mai sus (tencuială și izolator) vor fi complet întărite procedați la aplicarea PROTECH BALCONY, turnând produsul în cantități mici direct pe suprafețele de izolat , procedând la distribuirea pe toată suprafața de izolat cu o lamă “împrăștiat lichide”.

8

PREVEDERI PENTRU ALCĂTUIREA SOLUȚIEI

Insistați mai ales cu soluția în toate punctele unde se găsesc dificultăți mari, în special unde sunt discontinuități: rosturi între plăci, unghiuri, plintă, plafon, etc. Utilizați un burete sau o pensulă cu coadă lungă impregnate în produs.

9

ÎNDEPĂRTAREA EVENTUALELOR URME DE SOLUȚIE

După ce ați așteptat cel puțin 30 de minute, este obligatoriu, pentru absorbția completă a produsului în pardoseala tratată, să îndepărtați urmele de reziduu albicios, cauzate de reținerea de PROTECH BALCONY în micile denivelări ale pardoselii sau de excesul de cantitate aplicată, utilizând o cârpă impregnată cu diluant nitro.

10

IMPERMEABILIZARE TOTALA

După ce s-au efectuat corect reacția și omogenizarea și au fost înlăturate urmele de produs aplicat (pentru o durată mai mare de 60’), poate fi efectuată o probă de “inundare superficială” pentru a verifica eficiența impermeabilizării. Pardoseala tratată va avea un comportament tipic suprafețelor hidroizolate, caracterizat de efectul “perlat” al picăturilor de apă.

* produsul se va aplica doar pe suprafețele uscate și curate. În cazul pavajelor placate sau foarte absorbante și/sau delicate (tip ceramic), se recomandă efectuarea unui test pe o porțiune mică, pentru a verifica dacă pavajul nu suferă decolorări.