Privacy

Informațiile culese (adrese de e-mail, Numele și Prenumele Dumneavoastră și cererea de informații) sunt cele furnizate de către Dumneavoastră și privesc cererea de informații de pe website-ul PROTECH BALCONY, proprietate a AZICHEM s.r.l. Aceste informații vor fi tratate conform art. 13 “Informativa” D.Lgs 196/2003 și modificările și amendamentele succesive.

Datele nu sunt dezvăluite terților
Domeniu de utilizare date și transfer. Datele utilizate pot fi comunicate exclusiv în cadrul AZICHEM s.r.l., societate proprietară a website-ului PROTECH BALCONY Datele culese nu sunt difuzate sau transmite către străinătate.

Utilizarea datelor
Datele personale sunt utilizate în următoarele scopuri: date anagrafice (Nume, Prenume) și adresa de e-mail oferite de bunăvoie de către utilizatori în scopul de a putea oferi utilizatorului informații ulterioare care nu se află pe site-ul PROTECH BALCONY.

Prelucrarea datelor
Datele personale sunt tratate cu ajutorul mijloacelor automatizate.

Măsuri de siguranță
AZICHEM s.r.l. protejează datele oferite de către vizitatori și asociați prin adoptarea unor măsuri de siguranță informatice menite să minimizeze riscurile derivate din transmiterea datelor prin internet.

Respectarea informativei Privacy de către personal
Personalul implicat precum și responsabilii de outsourcing ai AZICHEM s.r.l. prelucrează datele conform normativei Privacy D.Lgs. 196/2003 și modificările și amendamentele ulterioare.

Titularul prelucrării și responsabilul cu prelucrarea. Drepturile persoanei interesate
Persoanele la care fac referire datele personale au dreptul, în orice moment, de a primi confirmarea existenței sau lipsei acestor date și de a cunoaște conținutul și sursa lor, de a verifica exactitatea acestora sau de a cere completarea sau actualizarea, sau corectarea acestora (art. 7 din Codul de lege în materie de protecție a datelor personale). Conform aceluiași articol, aveți dreptul de a solicita ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, precum și dreptul de a vă opune, în orice caz, din motive întemeiate, prelucrării acestor date. Titularul prelucrării este AZICHEM s.r.l. Via G. Gentile 16/A, Goito (MN) ITALY în persoana reprezentantului legal disponibil la sediul societății. Pentru a vă putea exercita drepturile în perioada și modalitățile prevăzute de lege, respectiv Art. 7 din Codul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, agresați-vă operatorului datelor cu caracter personal Azichem s.r.l.
Pentru orice informație se poate să ne scrieți la info@azichem.com, cu subiectul “privacy” în atenția titularului tratamentului datelor.